Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: ouders, personeel, lokale gemeenschap.
De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden, evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De leden van de schoolraad
ouders
- Maarten Penninckx (voorzitter)     maartenpenninckx@gmail.com
- Coen Vandermaes
- Eva De Stecker

personeel
- Rosie Delrue
- Hilde Mattheeuws
- Robin De Grande

lokale gemeenschap
- Geert t'Kindt
- Bert Coucke
- Veronique Geers

schoolbestuur
- Hubert Sanders

directie
- Herman Vervaeke
- Jo Vandenberghe

Verslagen van de schoolraad