De weermannen en -vrouwen van de Rubeklas maken het mooie weer!