verenkelen en verdubbelen

VERENKELING
Regel: Ik hoor een lange klank (aa, oo, ee, uu), na de klinker komt 1 medeklinker.
  • Ik schrijf 1 klinker en 1 medeklinker.
Bv. 1 aap – 2 apen


Let op: Hoor je een lange klank, gevolgd door 2 medeklinkers, dan verandert er niets!
Bv. 1 baard -> 2 baarden

VERDUBBELING
Regel: Ik hoor een korte klank (a, o, e, u), na de klinker komt 1 medeklinker.
  • Ik schrijf 1 klinker en 2 medeklinkers.
Bv. 1 kip – 2 kippen