Wereld Downsyndroomdag 21 maart 2019

De film  Le huitième jour
Deze film gaat over de ongewone vriendschap tussen Harry en George.
Harry is een drukke zakenman en George lijdt aan het syndroom van Down.
Harry ontdekt dat hij nog veel kan leren van zijn nieuwe vriend.
Een film om U tegen te zeggen, vond de klas.