VEILING

De school heeft een collectie didactische wandplaten die in een veiling te koop worden aangeboden.
De wandplaten worden reeds enkele decennia niet meer gebruikt, maar kunnen waardevol zijn voor wie een uitgesproken interesse heeft in één van de thema’s die hiermee in beeld worden gebracht.
De opbrengst van de veiling zal opnieuw worden geïnvesteerd in moderne didactische materialen en verbetering van de infrastructuur.
De veiling vindt plaats op vrijdag 8 mei 2020, in de sportzaal van de school.
Regelmatig plaatsen we een didactische plaat in de kijker, zowel in de wekelijkse omzendbrief als op de site van de school.
Hieronder vind je de volledige inventaris.
De foto's kan je zien op 'Klasklap' - 'schoolactiviteit' - 'veiling'

 
categorie nr. thema afmetingen materiaal
geschiedenis Ge1.1 De onderwerping van de Nerviërs 88 x 62 linnen
  Ge1.2 De onderwerping van de Nerviërs 88 x 62 linnen
  Ge2.1 Doopsel van Clovis 88 x 62 linnen
  Ge2.2 Doopsel van Clovis 88 x 62 linnen
  Ge3.1 De beschaving ten tijde van Karel Den Groote 88 x 62 linnen
  Ge3.2 De beschaving ten tijde van Karel Den Groote 88 x 62 linnen
  Ge5.1 Het ridderleven in het Gravenkasteel te Gent 88 x 62 linnen
  Ge5.2 Het ridderleven in het Gravenkasteel te Gent 88 x 62 linnen
  Ge6.1 De lijfeigenen in de omgeving van het versterkt kasteel 88 x 62 linnen
  Ge6.2 De lijfeigenen in de omgeving van het versterkt kasteel 88 x 62 linnen
  Ge7.1 Intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem 88 x 62 linnen
  Ge7.2 intrede van Godfried van Bouillon te Jeruzalem 88 x 62 linnen
  Ge8.1 Notger en zijn tijd 88 x 62 linnen
  Ge8.2 Notger en zijn tijd 88 x 62 linnen
  Ge9.1 Het ontstaan van de gemeenten : Brugge in de XIIe eeuw 88 x 62 linnen
  Ge9.2 Het ontstaan van de gemeenten : Brugge in de XIIe eeuw 88 x 62 linnen
  Ge10.1 De Vlaamsche Gemeentenaren voor den slag der Gulden Sporen 88 x 62 linnen
  Ge10.2 De Vlaamsche Gemeentenaren voor den slag der Gulden Sporen 88 x 62 linnen
  Ge11.1 Zelfopoffering van de 600 Franchimonteezen 88 x 62 linnen
  Ge11.2 Zelfopoffering van de 600 Franchimonteezen 88 x 62 linnen
  Ge12 De Boerenkrijg 88 x 62 linnen
  Ge13 De overgave van Napoleon 88 x 62 linnen
  Ge14.1 De septemberdagen van 1830 - Leopold I 88 x 62 linnen
  Ge14.2 De septemberdagen van 1830 - Leopold I 88 x 62 linnen
  Ge15 De eerste spoorweg in België 88 x 62 linnen
  Ge16 Leopold II en Stanley 88 x 62 linnen
  Ge17 Heldendood van Sergeant De Bruyne 88 x 62 linnen
  Ge18.1 Koning Albert ziet de verschrikkingen van de oorlog aan de Ijzer 88 x 62 linnen
  Ge18.2 Koning Albert ziet de verschrikkingen van de oorlog aan de Ijzer 88 x 62 linnen
  Ge19 De holbewoners 88 x 62 linnen
  Ge20 Het leven van de oude Belgen 88 x 62 linnen
  Ge21 De Romeinsche beschaving in ons land 88 x 62 linnen
  Ge22 Het leven op de Frankische Landhoever 88 x 62 linnen
  Ge23 Christelijke zendelingen bekeeren de Franken 88 x 62 linnen
  Ge24 Hofmeiers en vadsige koningen 88 x 62 linnen
  Ge25 Dood van Roland te Roncevaux 88 x 62 linnen
  Ge26 De noormannen vernietigen Het Kasteel van Antwerpen 88 x 62 linnen
  Ge27 Ondergang van Giselbert, zoon van Reginar Lankhals 88 x 62 linnen
  Ge28 Bestorming van het kasteel van Bouillon 88 x 62 linnen
  Ge29   88 x 62 linnen
  Ge30 Gevolgen van de Kruistochten 88 x 62 linnen
  Ge31 De gemeenten in de XIIIe eeuw:Vlaamsche wevers werken voor het raam 88 x 62 linnen
  Ge32 In de Halle van Ieperen 88 x 62 linnen
  Ge33 Robrecht van Bethune ontvangt een afvaardiging van 88 x 62 linnen
    misnoegde ambachtslieden
  Ge34 Intrede van Filips Den Schoone te Brugge 88 x 62 linnen
  Ge35 Dood van Jacob van Artevelde 88 x 62 linnen
  Ge36 De Bisschop van Luik verleent den vrede van Fexhe 88 x 62 linnen
  Ge43 Christoffel Columbus aan het Spaansche Hof 88 x 62 linnen
  Ge44 Ontmoeting van Aalbrecht Dürer en Quinten Massijs 88 x 62 linnen
  Ge45 De Beurs te Antwerpen 88 x 62 linnen
  Ge46 Troonsafstand van Keizer Karel 88 x 62 linnen
  Ge47 Het eedverbond der Edelen 88 x 62 linnen
  Ge48 Afscheid van Egmont en Hoorn en Oranje 88 x 62 linnen
  Ge51 Romeins Tijdvak 57 v. Christus - 406 na Christus 81 x 61 linnen
  Ge52 Frankisch Tijdvak 445 - 843 81 x 61 linnen
  Ge53 Leenr. En gemeentelijk Tijdvak 843 - 1384 81 x 61 linnen
  Ge54 Bourgondisch Tijdvak 1384 - 1482 81 x 61 linnen
  Ge55 Oostenrijks Tijdvak 1482 - 1555 81 x 61 linnen
  Ge56 Spaans Tijdvak 1555 - 1713 81 x 61 linnen
  Ge57 IIe Oostenrijks Tijdvak 1713 - 1974 Frans Tijdvak 1815 81 x 61 linnen
  Ge58 Hollands Tijdvak 1815 - 1830 81 x 61 linnen
  Ge59 Onafhankelijkheid van België 1830 81 x 61 linnen
  Ge61 Dood van Leopold I 88 x 62 linnen
  Ge62 Tijdsband 38 x 230 linnen
         
categorie nr. thema afmetingen materiaal
Godsdienst Go2 Nu plantte Jahweh God een tuin in Eden                                       GEN.2:8 65 x 70 linnen
  Go3 En ook hij at er van                                                                           GEN.3:6 65 x 70 linnen
  Go4 Wie is als god ?                                                                                   57,5 x 74 linnen
  Go5 Daarom verdreef Jahweh God hem uit de tuin van Eden            GEN.3:23 65 x 70 linnen
  Go6 En Jahweh zag genadig neer op Abel en zijn offer                       GEN.4:4    
  Go7 Hoger en lager klommen de wateren op aarde                            GEN.7:19 65 X 70 linnen
  Go8 Toen bouwde Noë een altaar voor Jahweh                                   GEN.8:20 65 X 70 linnen
  Go9 Komt, laten we ons een stad bouwen met een toren                  GEN.11:4 65 X 70 linnen
  Go10 Jahweh sprak tot Abram : Trek weg uit uw land                          GEN.12:1 65 X 70 linnen
  Go11 Ge hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden                      GEN.22:12 65 X 70 linnen
  Go12 Zie, op de aarde stond een ladder                                                 GEN.28:12 65 X 70 linnen
  Go13 Ik ben Josef, uw broer                                                                     GEN.45:4 65 X 70 linnen
  Go14 Dat is zeker een van de Hebreeuwse jongetjes                             EX.2:6 65 X 70 linnen
  Go15 Farao echter bleef hardnekkig                                                        EX.7:13 65 X 70 linnen
  Go16 Paard en ruiter wierp hij in zee                                                       EX.15:1 65 x 70 linnen
  Go17 Veertig jaren lang…                                                                          EX.16:35 57,5 x 74 linnen
  Go18 Ik lever Jericho … aan u over                                                            JOS.6:2 65 x 70 linnen
  Go19 Voor Jahweh en Gedeon!                                                         RECHTERS 7:18 65 x 70 linnen
  Go20 Hij was zes el en een span lang                                                      1SAM.17:4 65 x 70 linnen
  Go21 Afgescheurd heeft nu Jahweh van u het koningschap                 1SAM.15:28 65 x 70 linnen
  Go22 Geestdriftig danse David voor Jahweh uit                                     2SAM.6:14 57,5 x 74 linnen
  Go23 De tempel, die Koning Salomon voor Jahweh bouwde               1KON.6:2 57,5 x 74 linnen
  Go24 Nu sprak Elias…: Komt dichterbij                                                  1KON.18:30 65 x 70 linnen
  Go25 Intussen trok Tobias verder                                                             TOB. 6:1 65 x 70 linnen
  Go26 Zie de maagd zal ontvangen                                                            IS. 7:14 57,5 x 74 linnen
  Go27 Ik ben de man, die ellende aanschouwde                                   JER.KLGL.3:1 57,5 x 74 linnen
  Go28 Zij hebben mij geen leed gedaan                                                 DAN.6:23(22) 57,5 x 74 linnen
  Go29 Nu trok Judas op                                                                          2MACH.12:26 65 x70 linnen
  Go30 De koningin wankelde en verbleekte van schrik                        ESTH.15:10 57,5 x 74 linnen
  Go31.1 De engel trad bij haar binnen                                                           Lc.1:28 57,5 x 74 linnen
  Go31.2 De engel trad bij haar binnen                                                           Lc.1:28 57,5 x 74 linnen
  Go32.1 Zijn naam is Johannes                                                                       Lc.1:63 57,5 x 74 linnen
  Go32.2 Zijn naam is Johannes                                                                       Lc.1:63 57,5 x 74 linnen
  Go33.1 Nu waren er herders in die streek                                                    Lc.2:8 65 x 70 linnen
  Go33.2 Nu waren er herders in die streek                                                    Lc.2:8 65 x 70 linnen
  Go34.1 Zie, toen kwamen er wijzen uit het Oosten                                     Mt.2:1 65 x 70 linnen
  Go34.2 Zie, toen kwamen er wijzen uit het Oosten                                     Mt.2:1 65 x 70 linnen
  Go35.1 …brachten ze hem naar Jerusalem                                                   Lc.2:22 57,5 x 74 linnen
  Go35.2 …brachten ze hem naar Jerusalem                                                   Lc.2:22 57,5 x 74 linnen
  Go36.1 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel                                    Lc.2:46 65 x 70 linnen
  Go36.2 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel                                    Lc.2:46 65 x 70 linnen
  Go37.1 En zie, de hemelen openden zich                                                      Mt.3:16 65 x 70 linnen
  Go37.2 En zie, de hemelen openden zich                                                      Mt.3:16 65 x 70 linnen
  Go 38.1 Ze vulden ze tot boven toe                                                                Joh.2:7 65 x 70 linnen
  Go 38.2 Ze vulden ze tot boven toe                                                                Joh.2:7 65 x 70 linnen
  Go39.1 En er ontstond een grote kalmte                                                      Mt.8:26 65 x 70 linnen
  Go39.2 En er ontstond een grote kalmte                                                      Mt.8:26 65 x 70 linnen
  Go 40.1 Onmiddellijk stond het meisje op                                                     Mc.5:42 65 x 70 linnen
  Go40.2 Onmiddellijk stond het meisje op                                                     Mc.5:42 65 x 70 linnen
  Go41.1 Een vijandig mens heeft dit gedaan                                                  Mt.13:28 65 x 70 linnen
  Go41.2 Een vijandig mens heeft dit gedaan                                                  Mt.13:28 65 x 70 linnen
  Go42.1 Nu nam Jesus de broden                                                                   Joh.6:11 65 x 70 linnen
  Go 42.2 Nu nam Jesus de broden                                                                   Joh.6:11 65 x 70 linnen
  Go 43 En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd                       Mc.9:1     65 x 70 linnen
  Go 44 Hij zag hem, en kreeg medelijden                                                      Lc.10:33 65 x 70 linnen
  Go46 Lazarus, komt uit                                                                               Joh.11:43 65 x 70 linnen
  Go47 Hosanna de zoon van David                                                              Mt.21:9 65 x 70 linnen
  Go48 Toen nam hij brood… zo ook de kelk                                            Lc.22:19,20 65 x 70 linnen
  Go49 Door doodsangst bevangen                                                                Lc.22:44 65 x 70 linnen
  Go50 Pilatus besliste…                                                                                  Lc.23:24 65 x 70 linnen
  Go51 Hij boog het hoofd, en gaf de geest                                                 Joh.19:30 65 x 70 linnen
  Go52 Hij is niet hier, want hij is verrezen                                                   Mt.28:6 57,5 x 74 linnen
  Go53 Zijt gij dan vreemdeling in Jerusalem?                                              Lc.24:18 65 x 70 linnen
  Go54 Een wolk onttrok hem aan hun blikken                                       Hand.1:9 57,5 x 74 linnen
  Go56 Neen, wij kunnen niet zwijgen                                                      Hand.4:20 65 x 70 linnen
  Go57 Begrijpt ge wel wat ge leest ?                                                       Hand.3:30 65 x 70 linnen
  Go58 Saul, Saul, waarom vervolgt ge mij ?                                           Hand.9:4 65 x 70 linnen
  Go59 Sta op, Petrus, slacht en eet                                                         Hand.1:9 57,5 x 74 linnen
  Go60 De zorg voor alle kerken                                                                2Cor.11:28 65 x 70 linnen
  Go61 Voorhistorisch- en Oud Belgisch Tijdvak 57 v. Christus 80 x 60 linnen
  Go62 Verklarende plaat van het kerkelijk jaar 130 x 96 linnen
  Go63 Palestina (Oud Testament) 135 x 160 linnen
  Go64 Palestina 120 x 100 linnen
  Go65 Palestina 120 x 100 linnen
  Go66.1 Volkeren in Palestina 146 x 95 linnen
  Go66.2 Volkeren in Palestina 146 x 95 linnen
  Go67 Domino et Gideone                                                                                       Jud.7:18    
         
categorie nr. thema afmetingen materiaal
Aardrijkskunde A2.1 West-Vlaanderen 120 x 100 linnen
  A2.2 West-Vlaanderen 120 x 100 linnen
  A3 België - Staatkunde 136 x 115 linnen
  A8 België : Aardrijkskundige streken 114 x 137 linnen
  A7 België : Reliëf en wateren 95 x 127 linnen
  A10 Brugge en omgeving 200 x 167 linnen
  A13 Europa Staatkundig 95 x 127 linnen
  A14 Europa Reliëf 118 x 140 linnen
  A15 Europa Natuurkundig 138 x 153 linnen
  A18.1 Noord-Amerika (groot) 146 x 110 linnen
  A18.2 Noord-Amerika (klein) 95 x 127 linnen
  A20 Oceanië 100 x 120 linnen
  A27 Zon, aarde en maan B plaat V 110 x 79 linnen
  A28 Zon, aarde en maan A plaat VI 130 x 154 linnen
  A34 Aarde  115 x 130 Zwart doek
  A35 België : Provincies 70 x 92 linnen
  A36 België : Planten en nijverheid 138 x 150 linnen
  A37.1 Grondbegrippen der Aardrijkskunde 200 x 157 linnen
Natuurkunde + Topografisch
  A37.2 Grondbegrippen der Aardrijkskunde 200 x 157 linnen
Natuurkunde + Topografisch
  A38.1 Aardrijkskundige begrippen 110 x 156  
  A38.2 Aardrijkskundige begrippen 110 x 156  
  A39 Zuid-Amerika 116 x 105 linnen
  A40 Zon, sterren en planeten 82 x104 linnen
         
categorie nr. thema afmetingen materiaal
Natuurkunde N1 Zwanen 88 x 62 linnen
  N2 Insekten 88 x 62 linnen
  N3 Het paard 88 x 62 linnen
  N4 De wortels    
  N5 De smaak en de reukzin    
categorie nr. thema afmetingen materiaal
Verkeer V1 Kruispunt zonder lichten/Zebra's 92 x 61 linnen
  V2 Kruispunt met lichten 92 x 61 linnen
  V3 Kruispunt met agent 92 x 61 linnen
  V4.1 Kruispunt met tram 92 x 61 linnen
  V4.2 Kruispunt met tram 92 x 61 linnen
         
« ga terug